Priser

Psykologtime (45 min):                   kr. 1065,-

Par-/familieterapi (50 min):           kr. 1165,-

PI-time hos Nina Nes (55 min):   kr. 1215,-

Tillegg fra kl. 16:                                  kr. 100,-

Telefoner, attester, erklæringer og brev: kr. 325,- per påbegynt kvarter.

Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan selv ta kontakt med oss for å få time.

Avbestillingsfrist: Samtaler må avbestilles senest 24 timer / 1 hel virkedag før avtalt tidspunkt, ellers vil det faktureres full timepris. Dette gjelder også ved avbestilling på grunn av sykdom. Obs at mandagstimer må avbestilles senest fredag. Ved bestilling av time hos oss aksepteres disse vilkårene.

Dersom du blir syk og ikke kan komme til kontoret, vil vi tilby den oppsatte timen per telefon eller videosamtale.

Prisene justeres ved årsskiftet.

Vi tilbyr også psykologbistand til bedrifter og deres ansatte. Vi har mange års erfaring med å hjelpe mennesker til god fungering, både i jobb og privat. Ta kontakt med oss for drøfting av hvordan vi kan bistå din bedrifts ansatte.

Når tredjepart betaler, benyttes den offentlige salærsats for psykologer (det gjelder eksempelvis forsikringsselskap, arbeidsgiver eller barneverntjeneste).Agder Psykologsenter er ikke en del av det offentlige helse-tilbudet, og frikort kan derfor ikke benyttes.