Priser

Psykologtime (45 min):                   kr. 900,-

Par-/familieterapi (50 min):           kr. 1000,-

PI-time hos Nina Nes (55 min):   kr. 1050,-

Tillegg fra kl. 16:                                  kr. 100,-

Attester, uttalelser, erklæringer og brev: kr. 275,- per påbegynt kvarter.

Samtaler må avbestilles senest 24 timer / 1 virkedag før avtalt tidspunkt, ellers vil det faktureres full timepris. Dette gjelder også ved avbestilling på grunn av sykdom.

Prisene justeres ved årsskiftet.

Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men kan selv ta kontakt med oss for å få time.

Vi tilbyr også psykologbistand til bedrifter og deres ansatte. Vi har flere års erfaring med å hjelpe mennesker til god fungering i arbeidslivet. Ta kontakt med oss for drøfting av hvordan vi kan bistå din bedrift.

Når tredjepart betaler, benyttes den offentlige salærsats for psykologer (det gjelder eksempelvis forsikringsselskap, arbeidsgiver eller barneverntjeneste).Agder Psykologsenter er ikke en del av det offentlige helse-tilbudet, og frikort kan derfor ikke benyttes.