Innhold i samtalene

Førstegangs-samtalen:

Den første timen er hovedsaklig en kartleggings- samtale. Psykologen vil stille deg spørsmål, og kanskje be deg fylle ut kartleggings-skjema, for å danne seg et bilde av din problemstilling. Du bestemmer selv hva du ønsker å jobbe med i samtalene. Dersom du tenker at det kan være nyttig å fortsette oppfølgingen, gjøres det avtale om flere samtaler.

De påfølgende samtalene:

Dersom du etter førstegangssamtalen har blitt enig med psykologen om videre samtaler, kan det være lurt å avtale noen timer fremover. Vi anbefaler at du kommer til samtaler eksempelvis fem ganger i første omgang, og dernest sammen med psykologen vurderer hvordan samarbeidet har fungert. Kanskje er dette nok i forhold til din problemstilling, og dere blir sammen enige om å avslutte samtalene. Alternativt kan du ønske fortsatte samtaler, som dere kan gjøre avtale om videre.

Du bestemmer innholdet i samtalene, og vil ikke presses til å snakke om ting du ikke ønsker. Det er likevel slik at noe av det som leder til endring, er at psykologen kan stille spørsmål ved det du tar for gitt vedrørende egen tenkning, hvilket der og da i timen kan oppleves som utfordrende.

Noen klienter kan oppleve sterke følelser, eller at gamle relasjonsmønstre gjentar seg også i samarbeidet med psykologen. Vi anbefaler ofte klientene å ta dette opp i samtalene, slik at disse følelsene eller mønstrene kan forstås – og kan bidra til viktig endring for deg og enda bedre samarbeid med psykologen.

Klienten er arbeidsgiver i samarbeidet med psykologen:

Det er du som legger premissene for hvordan du ønsker oppfølgingen hos psykolog. Det er viktig at du prøver å sette ord på hvordan du opplever samarbeidet, slik at vi eventuelt kan endre retning og fremgangsmåte i samtalene. Du vil da kunne få enda mer ut av timene.