Nina Nes

Nina Nes har lang erfaring med å bistå mennesker i prosessen for å få et bedre liv.

Hun har jobbet flere år ved sykehuset før etablering av privatpraksis.

Hun tilbyr både ordinær psykoterapi samt timer med metoden hun selv har utviklet: Psykologisk Intuitiv metode.

Klientene velger selv om de ønsker tradisjonell psykoterapi eller PI-metoden.

PI-metoden har til hensikt å trene klienten i å lytte innover, til å sammen med terapeuten finne klientens indre stemme, og til å se hva det er klienten trenger for å gå videre i livet.

Metoden kombinerer psykologi, spiritualitet og intuisjon. Klienten ligger på en sjeselong med lukkede øyne, mens terapeuten sitter ved siden av. Sammen utforskes det ubevisste landskapet gjennom bilder, symboler og følelser. Dette er en metode som går mer i dybden og hvor man lettere kan få tak i ubevisste blokkeringer og prosesser. Terapeut og klient jobber intuitivt sammen i fellesskap. Nina har ofte møtt klienter som har det hun definerer som «sjelsulykkelighet». Den indre stemmen, det indre Selvet, kan ha forsøkt å fortelle deg noe i lang tid, og som du (ofte ubevisst) har lukket ørene for. Under PI-metoden kan dere sammen finne frem til kjernen av hva det er som stopper deg i å gå videre i livet ditt. Klienter kan også ha utbytte av å kombinere vanlige/tradisjonelle terapisamtaler med PI-metoden.