Morten Werner Smeland

Morten W. Smeland har lang og variert erfaring fra ulike jobber ved sykehuset før etablering av privatpraksis, og har jobbet med et bredt spekter av mennesker i alle aldre. Hans seneste jobb ved sykehuset var som leder for en voksenpsykiatrisk poliklinikk med 18 ansatte, med personal- og fagansvar ved driften av poliklinikken.

Han har etter psykologstudiet gjennomført fem års spesialistutdanning, og er godkjent psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi.  Han har to års videreutdanning i psykoterapi, i tillegg til flere kliniske kurs og seminarer. Han har også gjennomført lederutdanning for helsepersonell i regi av Handelshøyskolen BI.

Han synes det er veldig givende å se alle menneskene som klarer å få et bedre liv.

Hans tidligere jobber inkluderer bl.a. :

  • enhetsleder og inntaksansvarlig ved DPS poliklinikk
  • behandler ved DPS døgnpost og ved DPS poliklinikk
  • behandler og del av lederteam ved døgnenhet for stemningslidelser og spiseforstyrrelser
  • behandler ved ABUP poliklinikk – oppfølging av barn og ungdom
  • langtids rehabilitering av unge voksne med psykoselidelse
  • behandler ved akuttpsykiatrisk døgnpost
  • psykiatrisk tilsyn ved somatiske sykehusavdelinger
  • faglig ansvarlig for ambulant psykoseteam
  • behandler og vedtaksansvarlig ved døgnpost og ambulant akutt-team for ungdom og deres familier
  • mangeårig erfaring med Raskere tilbake-behandling for sykmeldte