Hovedside

Vårt private psykologsenter yter tjenester utover det offentlige instanser kan tilby. Vi har timer både for individualterapi og parterapi. Psykologsenteret har kontorer i Grimstad.

Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan selv ta kontakt per telefon, sms eller e-post.

Det kan være ulike grunner til å kontakte oss:

  • Du ønsker å videreutvikle deg selv når livet på ett eller flere områder har stoppet opp.
  • Du kan oppleve problemer i forhold til andre mennesker.
  • Du kan ha vanskelige eller uforståelige følelser av ulike slag.
  • Du kan ha gått gjennom vonde opplevelser.
  • Du er nysgjerrig på deg selv og egne reaksjoner.

Psykologen vil sammen med deg forsøke å forstå og finne måter å redusere vanskene dine. Hovedmålet med terapi-samtalene vil være at du i størst mulig grad kan videreutvikle deg, mestre eget liv og oppleve større psykologisk frihet.

Vi har mye erfaring med å hjelpe mennesker til bedre mestring av sine liv.

Vi har jobbet med klienter i alle aldre og problemstillinger, og vet at alle har mulighet til å få en bedre hverdag.