Morten Werner Smeland

Morten W. Smeland har lang og variert erfaring fra offentlig psykisk helsevern før etablering av privatpraksis, og har jobbet med et bredt spekter av mennesker. Hans seneste jobb ved sykehuset var som leder for en voksenpsykiatrisk poliklinikk med 18 ansatte, med personal- og fagansvar ved driften av poliklinikken.

Han har etter psykologstudiet gjennomført fem års spesialistutdanning, og er godkjent psykologspesialist med fordypning i klinisk voksenpsykologi.  Han har to års videreutdanning i psykoterapi, i tillegg til en rekke kliniske kurs og seminarer. Han har også gjennomført lederutdanning for helsepersonell i regi av Handelshøyskolen BI.

 

Han synes det er veldig givende å se alle menneskene som klarer å få et bedre liv.

 

Hans tidligere jobber inkluderer bl.a. :

 • behandler ved DPS døgnpost
 • behandler ved DPS poliklinikk
 • behandler og del av lederteam ved døgnpost for stemningslidelser og spiseforstyrrelser
 • behandler ved ABUP poliklinikk
 • langtids rehabilitering av unge voksne med psykoselidelse
 • behandler ved akuttpsykiatrisk døgnpost
 • psykiatrisk tilsyn ved somatiske sykehusavdelinger
 • faglig ansvarlig for ambulant psykoseteam
 • behandler og vedtaksansvarlig ved døgnpost og ambulant akutt-team for ungdom og deres familier
 • mangeårig erfaring med Raskere tilbake-behandling for sykmeldte
 • enhetsleder og inntaksansvarlig ved DPS poliklinikk